SIDOR

Thursday, November 14, 2013

Picasso Jasper Properties

All Jaspers are extremely nurturing stones, sustaining and supporting, during times of stress and bringing feelings of peace and 'wholeness'. They are also said to facilitate dream recall and to provide protection. 
In addition Picasso Jasper is said to help to remind us to celebrate life and to help us to realise that it is not too late to enjoy ourselves and to ‘live a little’.
Picasso Jasper is also believed to promote the development of creativity and to bring strength and self-discipline. It has strong grounding qualities and brings calmness to difficult situations and to encourage us to relax and enjoy life. It is a stone that reminds us to celebrate and enjoy life.  Picasso Jasper assists in the transformation of relationships.  It attracts like minded people who become loyal and trusted friends, as well as helping to renew old friendships that had been lost. Picasso Jasper is useful for eye problems and can promote weight-loss.


SVENSKA
Alla Jaspis-stenar är extremt vårdande stenar, de underlättar och ger stöd under tider av stress och skänker en känsla av fred och "helhet". De skyddar oss och sägs också få oss att lättare komma ihåg våra drömmar. Picasso Jaspisen påminner oss om att fira livet och att hjälpa oss att inse att det inte är för sent att njuta av livet och leva det fullt ut.Picasso Jaspisen främjar vår kreativitet och ger styrka och självdisciplin. Den bringar lugn till svåra situationer och uppmuntrar oss att slappna av. Picasso Jaspisen hjälper till i relationer, den lockar likasinnade människor till oss som blir lojala och pålitliga vänner, samt bidrar till att förnya gamla vänskaper som gått förlorade. Den är även helande vid ögonproblem och kan främja viktminskning.

No comments:

Post a Comment

............