SIDOR

Tuesday, December 3, 2013

Leopardskin Jasper Properties

Leopardskin Jasper helps draw into your life whatever you need, not what you think you need or want. Especially for physical healing, it could be some kind of food, exercise, vitamin, or whatever your body needs to be healthy. It will balance the vibrations of the body. Leopardskin Jasper is associated with shaman travel and spiritual Discovery. It helps you to connect with your spiritual animal totem and traverse between the worlds in order to learn the lessons of your personal totem.
Leopardskin jasper is a stone of regeneration and help you to look and feel younger. It is good for all skin problems. It will aid fight infection and is good for animal bites and insect stings. It will help speed up emotional healing after a nervous breakdown or trauma.


SVENSKA
Leopardskin Jaspisen hjälper till att attrahera vad du behöver i ditt liv, inte vad du tror att du behöver eller vill ha. särskilt vid fysisk healing. Det kan vara någon form av mat, träning, vitamin, eller något annat din kropp behöver för att vara frisk och må bra. Stenen balanserar vibrationerna i kroppen. Leopardskin Jaspisen är associerad med shaman resor och själslig upptäckt. Den hjälper dig att få kontakt med ditt andliga totem djur.
Leopardskin jaspis är en sten för förnyelse och hjälper dig att se och känna dig yngre. Den är bra för alla hudproblem. Den kommer att hjälpa bekämpa infektioner och är bra för djurbett och insektsstick. Den hjälper till att snabba på känslomässig läkning efter ett nervöst sammanbrott eller trauma.

No comments:

Post a Comment

............